Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Akustyka pomieszczenia i zagadnienia techniczne

Warto wcześniej przeprowadzić test polegający na tym, że ktoś staje w różnych częściach sali i sprawdza, czy słyszy to, co mówimy. Powinniśmy to sprawdzić, nawet jeśli będziemy korzystać ze sprzętu nagłaśniającego. Ustawmy odpowiednią głośność mikrofonu. Zaznaczmy ustawienie taśmą lub markerem. Będziemy mogli się później zorientować, czy ktoś nie zmienił ustawienia bez naszej wiedzy.

Jeśli podczas prezentacji zamierzamy korzystać z laptopa, powinniśmy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie musimy się upewnić, czy komputer jest kompatybilny z rzutnikiem. Ponieważ nie istnieją żadne uniwersalne standardy w tej mierze, może się okazać, że komputer nie współpracuje z rzutnikiem. Znajdziemy się wtedy w trudnym położeniu. Dlatego warto przygotować sobie kopię prezentacji na foliach i rzutnik folii do ich pokazania. Tak na wszelki wypadek.

Zagadnienia techniczne będziemy szerzej omawiać w rozdziale 15, ale musimy pamiętać o jednym: zawsze powinniśmy być przygotowani na problemy ze sprzętem. Zaopatrzmy się zatem w zapasowe żarówki do rzutników, markery czy długopisy. Warto nauczyć się obsługi paneli LCD.

Przy obecnym poziomie techniki możliwe jest jednoczesne wygłaszanie prezentacji dla grup słuchaczy znajdujących się w różnych miejscach. Widzowie mogą uczestniczyć w prezentacji, zadawać pytania i słyszeć odpowiedzi, nawet jeśli znajdują się w różnych strefach czasowych!

Technologie wykorzystywane przy wideokonferencjach stoją wciąż na bardzo niskim poziomie. Tego typu prezentacje są trudniejsze również z tego względu, że prezenter nie może nawiązać ze słuchaczami kontaktu wzrokowego. Prezentacja musi być zatem bardzo dynamiczna. Podczas tego typu wystąpień wrażenia słuchaczy są podobne jak przy oglądaniu telewizji. Prezenter musi bardzo wyraźnie mówić, starannie dobierać słowa i używać czasowników w stronie czynnej.

Profesjonalni prezenterzy wiedzą, że sukces prezentacji zależy w 80% od przygotowania, a tylko w 20% od sposobu jej przedstawienia. Legendarny trener drużyny koszykówki Texas Tech, Bobby Knight, zwykł mawiać: „Każdy chciałby wygrać, ale tylko nieliczni mają wystarczająco dużo silnej woli, aby się przygotować do zwycięstwa”.

– 1. Zastanówmy się, jaki rodzaj prezentacji mamy przygotować.

– 2. Przyjrzyjmy się przedstawionej na kolejnych stronach liście kontrolnej. Może się okazać, że niektóre pozycje nie mają znaczenia w danej sytuacji, a ważne są inne czynniki, których na liście nie ma. Musimy mieć pewność, że oceniając sytuację, niczego nie przeoczyliśmy. Ostatnia kolumna tabeli wskazuje, kto będzie odpowiedzialny za daną kwestię.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.