Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Analiza strategiczna jako „mapa drogowa”

Analiza strategiczna jest niezbędna do stworzenia trwałych fundamentów rozwoju każdego biznesu, jakimi są umiejętność obserwacji rynku, rozumienie mechanizmów jego funkcjonowania i wczuwanie się w sytuację klientów. Analiza daje więc możliwości sporządzenia swego rodzaju „mapy drogowej”, pozwala uaktualniać ją na bieżąco i wskazywać nie tylko potencjalne zagrożenia, ale również okazje, które mogą być atrakcyjne dla firmy. Bez takiej mapy funkcjonowanie firmy na rynku byłoby jeśli nie niemożliwe, to na pewno znacznie utrudnione.

Jak już wspomniano, analizę strategiczną można porównać z przeglądaniem map i przygotowywaniem tras przed czekającą nas podróżą. Co prawda zawsze możemy jechać w ciemno, wtedy jednak prawdopodobnie jesteśmy skazani na błądzenie i zadawanie sobie pytań: „gdzie jestem?”, „dokąd iść?”, „jak daleko jeszcze do celu?”. Podobnie jest z opracowywaniem planu marketingowego firmy – jeśli nie będzie on miał solidnych podstaw, jakie daje analiza strategiczna, to nawet najlepsze pozycjonowanie, znakomity produkt czy doskonała promocja nie zapewnią wykorzystania wszystkich możliwości przez firmę.

Charakterystyczną cechą analizy strategicznej jest łączenie analizy sytuacji firmy z analizą sytuacji panującej w jej otoczeniu, czyli na szeroko rozumianym rynku. Inna typowa cecha to dokonywanie pewnego rodzaju samodzielnych ocen, które składają się na końcową ocenę sytuacji. Marketingowcy mówią o ilościowym charakterze oceny, jeśli dokonuje się jej, przypisując poszczególnym cechom jakościowym umowne wartości (na przykład w skali od 1 do 5). Z tego punktu widzenia analiza strategiczna ma charakter jakościowy, opiera się bowiem na naszych osądach, które są jednak usystematyzowane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.