Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Nie pozwalaj, aby twój personel trwonił czas pracy na sprawy osobiste. Telefony od chłopaka, wysyłanie prywatnych wiadomości e-mail i używanie znaczków firmy do wysyłania prywatnych listów jest niedopuszczalne. Nabywam od pracowników 37,5 godzin pracy tygodniowo i wówczas ich czas należy do mnie.…
Czytaj więcej...
Rozwój pracowników, a zwłaszcza ścieżka zawodowa (career path), wiążą się z przemieszczeniami w przestrzeni organizacyjnej. Te przemieszczenia mogą się dokonywać w układzie pionowym (zmiana pozycji w hierarchii organizacyjnej) bądź poziomym (bez zmiany miejsca w tej hierarchii). Pierwsze z nich…
Czytaj więcej...