Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Rozwój pracowników, a zwłaszcza ścieżka zawodowa (career path), wiążą się z przemieszczeniami w przestrzeni organizacyjnej. Te przemieszczenia mogą się dokonywać w układzie pionowym (zmiana pozycji w hierarchii organizacyjnej) bądź poziomym (bez zmiany miejsca w tej hierarchii). Pierwsze z nich…
Czytaj więcej...