Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Na gruncie istniejącej teorii warto naświetlić niektóre problemy motywowania pracowników banku na płaszczyźnie rozważań praktycznych. Z przytoczonych wyżej definicji wynika, że motywowanie jest procesem, a więc obejmuje powta- rzająeą się działalność kierowników w zakresie świadomego i celowego…
Czytaj więcej...