Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Ważnym instrumentem oddziaływania na podaż pieniądza były obowiązkowe rezerwy banków w NBP. Stosowano zróżnicowaną stopę rezerw obowiązkowych, którą NBP zmieniał w ciągu roku. Początkowo wynosiła ona dla wkładów a vista 30%, a później 20% dla wkładów terminowych wynosiła ona 10%. NBP w ten sposób…
Czytaj więcej...
Obrazy mają podkreślać główne punkty prezentacji i pomóc w zapamiętaniu jej przesłania. Dlatego proponuję, abyśmy nad ilustracjami zaczęli się zastanawiać dopiero wtedy, kiedy ostatecznie ustalimy treść wystąpienia i naniesiemy wszystkie poprawki. Za pomocą wykresów, rysunków czy zdjęć możemy…
Czytaj więcej...