Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Otwarto również cukiernię franchisingową w Częstochowie. Rozpoczął się wówczas szybki wzrost liczby pracowników - w ciągu czterech lat dwukrotny: z czterdziestu do ponad osiemdziesięciu osób. Łącznie z placówkami franchisingowymi, firma A. Blikle zatrudnia dziś przeszło stu ludzi. Wprowadzony…
Czytaj więcej...