Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Banki i ich marketing

Banki zagraniczne, konkurując z bankami o kapitale polskim, zabiegają o pozyskanie depozytów ludności i jednostek gospodarczych. Uzyskane środki przeznaczają na udzielanie kredytów, a także inwestują je na rynku kapitałowym (por. s. 18). Konkurencyjność banku polega także na sprawności w obsłudze klientów, co wiąże się z wyposażeniem technicznym i poziomem zawodowym kadry pracowniczej. Konkurencyjność wyraża się także szybkością i bezbłędnością rozliczeń pieniężnych. Unowocześnienie i upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych naszych banków jest ważnym elementem ich przyszłej konkurencyjności. Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych dotyczy przede wszystkim rozliczeń pieniężnych ludności, tym bardziej że udział rozliczeń gotówkowych jest u nas większy niż w krajach UE. Natomiast jednostki gospodarcze mają obowiązek bezgotówkowego rozliczania określonych transakcji. Wobec nich istotne znaczenie ma ułatwienie bankowych procedur i przeprowadzanie bankowych rozliczeń w czasie rzeczywistym (on line)l). Wymaga to także wprowadzenia innowacji bankowych dla wzbogacenia palety oferowanych produktów bankowych oraz uproszczenia stosowanych procedur i rozwiązań organizacyjnych.

Ze względów konkurencyjnych banki rozwijają w kraju i za granicą marketing. Marketing bankowy polega na podejmowaniu przez banki działań mających na celu pozyskanie klientów przez przystosowanie swych działań do potrzeb bieżących i przyszłych rynku.

Specyfika marketingu bankowego wynika z przedmiotu działalności banków polegającej na przyspieszaniu i usprawnianiu obrotu pieniężnego. Banki obsługują dużą liczbę klientów i kontaktują się z nimi bieżąco na przykład przez monitorowanie wykorzystania kredytów. Dla pozyskania nowych klientów banki wprowadzają nowe czynności bankowe i kompleksowe usługi bankowe. Banki badają zapotrzebowanie klienteli na różne usługi bankowe, czyli tzw. produkty bankowe, i przystosowują do niego swoją ofertę. Obejmuje ona różne formy kredytowania oraz przyjmowania wkładów i lokat przystosowanych do specyflcz-

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.