Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ceny a konkurencja

Czynnikiem zewnętrznym wpływającym na proces ustalania Adaptacyjne i zmian cen oraz ich miejsce w strukturze marketingu jest zmiany otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa. O wielkości sprzeda- cen ży oraz poziomie efektów osiąganych przez przedsiębiorstwo decydują nie tylko popyt, lecz również jego konkurenci. Postępowanie oraz reakcje tego otoczenia stają się ważnym kryterium kształtowania i zmian cen. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa może być różnicowane pod względem występujących w nim form konkurencji, stosowanych instrumentów konkurencji oraz poziomu jej intensywności. Czynniki te wpływają na:

– zakres swobody przedsiębiorstwa w dziedzinie ustalania i zmian cen

– sposób, częstotliwość oraz głębokość zmian cen

– poziom cen oraz jego relaq’e do poziomu kosztów.

Poziom Największą swobodą w dziedzinie ustalania i zmian cen dys- intensywności ponuje przedsiębiorstwo, gdy otoczenie konkurencyjne w ogó- konkurencji le nie występuje, a więc gdy działa ono w sytuacji monopolistycznej. Przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstwa w procesie zmian cen są wówczas zmiany poziomu kosztów oraz wielkości popytu. Swoboda ta zmniejsza się w miarę pojawiania się konkurentów oraz wzrostu poziomu intensywności konkurencji.

Istnienie dużej liczby sprzedawców w danym segmencie rynku wytwarza między nimi stosunki konkurencyjne. Mogą być one oparte na częstych zmianach cen. Duża liczba konkurentów powoduje, że każdy z nich ma stosunkowo mały udział w rynku. Mimo małego udziału w rynku, każdy z nich myśli o wyróżnieniu się na tle konkurentów za pomocą niższych cen, które może mieć szczególnie duże znaczenie przy istnieniu homogenicznych produktów. Przy małym udziale przedsiębiorstwa i jego konkurentów w rynku głębokość zmian cen nie może być wielka. Wyróżnienie to może być jedynie przejściowe, gdyż przedsiębiorstwo i jego konkurenci mogą z łatwością uruchamiać postępowanie adaptacyjne w stosunku do płytkich zmian cen. Oznacza to, że swoboda kształtowania i zmian cen przy dużej liczbie sprzedawców i przy małym ich udziale w rynku (polipol) jest ograniczona. Adaptacyjne postępowanie konkurentów zniechęca przedsiębiorstwo do zmian cen. Poziom intensywności konkurencji cenowej kształtuje się wówczas na niskim poziomie, gdyż przedsiębiorstwo i konkurenci dostosowują się do ceny ukształtowanej przez rynek. Większe efekty osiąga to przedsiębiorstwo, które ma niższy poziom kosztów przy danych cenach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.