Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Franchisodawca i jego marketingowe działania

Gdy bank zna konkretnego franchisodawcę oraz jego pakiet franchisingowy, znacznie chętniej udzieli kredytu poten- q’alnemu biorcy. Z punktu widzenia franchisodawcy oferowanie potencjalnym biorcom możliwości zdobycia kredytu jest bardzo korzystne i rozszerza ich bazę. Franchisodawca może w swoich marketingowych poczynaniach oznajmić franchisebiorcom, że:

– pomaga im zdobyć kredyt, udzielając zabezpieczenia przy minimalnych formalnościach,

– biorcy mogą otrzymać kredyt na takich samych warunkach, jak duże firmy (zmniejszone ryzyko),

– wie, że bank ma zawsze gotowe środki dla jego franchisobio- rców.

Przed podjęciem decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia, niezależnie czy franchisodawcy czy biorcy, każdy potencjalny system jest sprawdzany. Ocena obejmuje pilotaż, standing finansowy franchisodawcy, strukturę zarządzania, zdolności marketingowe i promocję, jakość produktu czy usługi. System jest oceniany również z punktu widzenia przekazywanych informacji oraz selekcji franchisobiorców. Specjalne zainteresowanie banków jakością dostarczanych usług wynika z niechęci do rozwiązywania poważnych problemów w ramach całej sieci. Umowa franchisingowa jest dokładnie sprawdzana pod kątem obowiązków obu stron oraz innych zapisów mogących interesować bank. Bank jest w szczególności zainteresowany, czy franchisodawca dba i zabezpiecza interesy całej sieci. Bank oczekuje od niego współpracy wtedy, gdy podejrzewa, że franchisobiorca ma trudności z płatnościami.

W przypadku firm wchodzących w sieć franchisingową możliwe jest podwyższenie poziomu pożyczek, czasami niższe oprocentowanie oraz mniejszy udział własny w przedsięwzięciu. Inwestując w system franchisingowy możemy oczekiwać znacznie korzystniejszych relacji wkładu własnego do kapitału pożyczonego. Bank oczekuje oczywiście zabezpieczenia, ale np. w Wielkiej Brytanii można uzupełnić to zabezpieczenie wykorzystując fundusze gwarancyjne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.