Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

INFORMATYKA W BANKACH

Olbrzymia ilość operacji bankowych, zwłaszcza różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych, konieczność szybkiego ich przeprowadzania między odległymi bankami wymagają stosowania najnowszych osiągnięć informatyki. Postęp techniczny w dziedzinie informatyki, szerokie zastosowanie komputerów i teletransmisji zmieniły organizację pracy banków. Za wprowadzeniem elektronicznego przetwarzania danych (epd), oprócz szybkości oraz bezbłędności opracowywania prostych i wysoce skomplikowanych zadań, przemawia oszczędność pracy. Z uwagi na szybkość i bezbłędność wykonywania czynności, system epd nadaje się zwłaszcza do obsługi masowych operacji rozliczeniowych. Sposób przechowywania zapisów, czyli pamięć komputerów, nie tylko umożliwia zgromadzanie ogromnej liczby informacji, lecz także zapewnia natychmiastowy dostęp do nich. Oprócz zalet mierzonych zmniejszeniem pracochłonności prostych czynności operacyjnych, można uzyskać znacznie wyższe efekty przez szybsze i kompleksowe wykonywanie różnych operacji bankowych.

Jeszcze większe korzyści można osiągnąć przy stosowaniu teletransmisji danych. Jedynie część rozliczeń bezgotówkowych ma bowiem charakter miejscowy, większość natomiast wymaga wymiany informacji między oddziałami tego samego banku lub różnych banków. Kompleksowa komputeryzacja banków i powszechna teletransmisja umożliwi nie tylko pełną automatyzację operacji bankowych, ale także zastąpienie dokumentów papierowych zapisem magnetycznym, czyli tak zwanym popularnie pieniądzem elektronicznym (por. rozdz. 1.2.).

Modernizacja polskiej bankowości wymaga korzystania z osiągnięć światowego postępu w dziedzinie informatyki. W ostatnich latach polskie banki odnotowały znaczny postęp w tej dziedzinie. Nie tylko banki komercyjne, ale także banki spółdzielcze są już wyposażone w komputery. Jednak proces informatyzacji postępuje stopniowo i może polegać na:

– komputeryzacji poszczególnych działów czynności bankowych oddziałów operacyjnych,

– komputeryzacji kompleksowej oddziału operacyjnego,

– kompleksowej komputeryzacji połączonej z teletransmisją w skali banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.