Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ingerencja w naturalne warunki rynkowe

Badania wykorzystujące kwestionariusze jako narzędzie badawcze mogą być prowadzone w różnej formie. Każda z nich ma pewne zalety, które przybliżają osiągnięcie zamierzonego celu badań. Ma jednak również pewne wady, które mogą się stać przeszkodą w realizacji badań. Świadomość wad i zalet poszczególnych form stwarza podstawy dokonania ostatecznego wyboru formy badania najbardziej adekwatnej do badanego zjawiska. Spośród różnych form prowadzenia badań wykorzystujących kwestionariusze do najczęściej stosowanych należy zaliczyć:

– kwestionariusze wysyłane pocztą

– wywiady telefoniczne

– wywiady bezpośrednie.

Eksperyment rynkowy (badania eksperymentalne) jest trzecią Eksperyment z wymienionych metod badań pierwotnych. W badaniach tych rynkowy sposób gromadzenia informacji umożliwia testowanie strategii działania przedsiębiorstwa (jako całości) bądź jednego lub kilku instrumentów owej strategii (np. kilka poziomów cen proponowanych dla nowego produktu wprowadzanego na rynek).

Badania eksperymentalne polegają na świadomej ingerencji w „naturalne” warunki rynkowe przez zmianę jednego lub większej liczby instrumentów stosowanych w procesach sprzedaży.

Eksperyment jest wiarygodną metodą badań. Może być wykorzystywany zawsze wtedy, gdy możliwe jest obserwowanie i mierzenie efektów zmiany warunków oraz odróżnienie tych efektów od wpływu innych czynników, których zmiana nastąpiła bez ingerencji prowadzącego badania. Podstawowe wymagania co do warunków, jakie powinny towarzyszyć prowadzonym badaniom eksperymentalnym, można sprowadzić do trzech zasad:

– 1) czynnik (strategia, instrument) testowany powinien być wybrany rozważnie i dokładnie zdefiniowany

– 2) efekty oddziaływania wprowadzonego czynnika powinny być identyfikowalne i mierzalne

– 3) czynniki, które mogą oddziaływać na badane zjawisko w sposób niezależny od prowadzącego badania, powinny być identyfikowalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.