Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Istota promocji sprzedaży – dalszy opis

Dodatkowa wartość „dodana” do produktu jest czynnikiem podwyższającym stopień jego atrakcyjności dla odbiorcy. Nie może być jednak „dodawana” stale, gdyż przestaje wtedy być faktem wyjątkowym i staje się zjawiskiem normalnym. Promocję sprzedaży można zatem stosować tylko w stosunkowo krótkim okresie. Środki promocyjne należy rozpatrywać jako dobro rzadkie, które szybko krąży i szybko znika7, w przeciwnym przypadku tracą one walor wspierający w strategii aktywizacji sprzedaży.

Ze względu na okresowy charakter działań promocyjnych podstawowym zadaniem promocji sprzedaży jest wywoływanie stosunkowo szybkich efektów w dziedzinie sprzedaży. Z tego powodu promocji sprzedaży nie rozpatruje się najczęściej jako działania jednorazowego, lecz jako zespół powtarzanych kampanii promocyjnych, których treść zmienia się w zależności od celu i warunków działania. Efekty oddziaływania środków promocyjnych przedstawiono na rysunku 13.3.

Intensywność oddziaływania promocji sprzedaży w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i jej znaczenie przy wspieraniu procesów sprzedaży zależą od rodzaju zmian zachodzących na rynku oraz od zmian oddziaływania pozostałych instrumentów aktywizacji sprzedaży. Wzrost stopnia zróżnicowania potrzeb, postaw i sposobów postępowania konsumentów z jednej strony oraz nasilenie się procesów wprowadzania na rynek nowych produktów i różnicowania podaży z drugiej strony wywołują wzrost znaczenia selektywnych środków oddziaływania. Środki takie wchodzą w zakres promocji sprzedaży, za pomocą której można kształtować zróżnicowane zjawiska po stronie popytu, jak również wyróżniać produkt w ramach istniejącej podaży.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.