Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Kompetencje na drugim poziomie kierowania

O ile naczelne kierownictwo to przede wszystkim stratedzy, o tyle na średnim poziomie kierowania najistotniejsze są kompetencje integratora i koordynatora.’ O ile na najwyższym poziomie kierowania liczą się przede wszystkim kompetencje koncepcyjne i przywódcze, o tyle na II poziomie szczególnie ważne są kompetencje organizatorskie, w tym również organizowanie efektywnej współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy Kierownik dużego wydziału produkcyjnego, będący typowym przykładem menedżera z II poziomu kierowania, powinien nie tylko umieć poprowadzić wydział, koordynować współpracę składających się na ten wydział oddziałów, realizować bieżące zadania i przygotować wydział do zadań czekających nań w przyszłości, ale również ułożyć sprawną współpracę ze służbami: sprzedaży, mechaniczną elektroenergetyczną logistyki (transportową materiałowo-magazynową), kontroli jakości, personalną administracyjną itd.

Na ile to tylko możliwe, kierownik tego wydziału powinien być człowiekiem samodzielnym – umieć pracować bez absorbowania dyrekcji problemami swoimi i swojej (złej) współpracy z innymi. Dobry szef II poziomu kierowania jest dla dyrekcji jak zdrowe serce – pracuje wydolnie bez zwracania na siebie uwagi. Słabszy kierownik z tego poziomu jest jak chore serce, które często alarmuje, że przeżywa kryzys, niepokoi swoim zachowaniem i niewielkimi możliwościami, wymaga komfortowych warunków i częstej pomocy.

Kierownik z II poziomu zarządza poprzez podległych sobie kierowników. Jest więc „szefem kierowników”. Umiejętny dobór najbliższych współpracowników i współpraca z nimi mają zasadniczy wpływ na realizację zadań, podobnie jak współpraca z równorzędnymi kierownikami „w poziomie”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.