Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Koncepcje marketingu

Idealna Koncepcja marketingu-mix wyraża wewnętrznie zintegrowaną koncepcja strukturę marketingu, za pomocą której następuje oddziaływa- marketingu- nie przedsiębiorstwa na zjawiska rynkowe. Wykorzystując po- -mix szczególne instrumenty i działania oraz współzależności między nimi, można opracować wiele zintegrowanych wewnętrznie struktur marketingu. Chodzi jednak o to, aby struktura była nie tylko wewnętrznie zintegrowana, lecz także aby charakteryzowała się wysokim stopniem skuteczności i efektywności.

Procedura opracowywania skutecznej i efektywnej struktury marketingu opiera się zazwyczaj na poszukiwaniu najpierw idealnej koncepcji marketingu-mix dla wybranego segmentu rynku. Wyraża ona taką strukturę marketingu, która umożliwia uzyskiwanie maksymalnych w danych warunkach efektów w procesie zaspokajania i kształtowania aspiracji nabywców.

Znając cel, aspiracje nabywców w danym segmencie rynku oraz całokształt warunków działania przedsiębiorstwa, można określić najbardziej pożądane przez nabywców cechy produktu, najskuteczniejszy i najpowszechniej akceptowany poziom cen, najsprawniejsze kanały dystrybucji oraz najbardziej skuteczne formy promocji i reklamy. W ten sposób za pomocą szczegółowej analizy poszczególnych instrumentów i działań oraz współzależności między nimi można opracować idealną koncepcję marketingu-mix, którą charakteryzuje zdolność uzyskiwania dużych efektów w oddziaływaniu na zjawiska rynkowe.

Idealna koncepcja marketingu-łnix jest następnie konfrontowana z możliwościami poniesienia przez przedsiębiorstwo nakładów związanych z jej praktycznym urzeczywistnieniem.

Rezultatem tej konfrontacji jest zazwyczaj konieczność rezygnacji z idealnej koncepcji marketingmnix na rzecz wyboru rozwiązań, które zapewniają wprawdzie mniejsze efekty niż idealny marketing-mix, ale mieszczą się w granicach nakładów, które mogą być poniesione przez przedsiębiorstwo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.