Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Krztałtowanie struktur marketingu w firmie – kontynuacja

Zakres instrumentów, którymi może dysponować przedsiębior- Struktura stwo jako zmiennymi decyzyjnymi w procesie tworzenia struk- podmiotowa tury marketingu, zależy również od struktury podmiotowej rynku rvnku decydującej o występowaniu zjawisk konkurencyjnych lub monopolistycznych. Przedsiębiorstwa działające w sytuacjach monopolistycznych lub monopsonicznych mogą dysponować szerszym zakresem instrumentów jako zmiennymi decyzyjnymi, niż te, które funkcjonują w sytuacjach konkurencyjnych. Wynika to z prawidłowości funkcjonowania monopolu lub mono- psonu.

Przedsiębiorstwo monopolista lub monopsonista może względnie samodzielnie kształtować instrumenty marketingu oraz narzucać je innym podmiotom rynku. Stosunki względnej niezależności przedsiębiorstw monopolistów od działalności innych podmiotów rynku przekształcają się w stosunki wzajemnej zależności działań różnych przedsiębiorstw w miarę pojawiania się zjawisk konkurencyjnych. Występowanie zjawisk konkurencyjnych powoduje, że instrumenty i działania marketingowe przekształcają się ze zmiennych decyzyjnych poszczególnych przedsiębiorstw w zmienne zależne lub nawet zmienne niezależne. Kształtowanie struktury marketingu w przedsiębiorstwie jest wówczas uwarunkowane zachowaniami innych przedsiębiorstw na rynku.

Ważnym czynnikiem wpływającym na proces i sprawność kształ- organizacja towania zintegrowanej struktury marketingu jest wewnętrzna przedsiębiorstwa organizacja przedsiębiorstwa. Opracowując strukturę marketingu, trzeba brać pod uwagę liczne zjawiska, a zwłaszcza zespół zewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa oraz różne zjawiska wewnętrzne, które mogą być rozczłonkowane w jego strukturze organizacyjnej. Na gruncie tego rozczłonkowania mogą powstawać trudności w procesie tworzenia zintegrowanej oraz najodpowiedniejszej struktury marketingu przy uwzględnieniu posiadanych zasobów oraz będących do dyspozycji instrumentów. Trudności te mogą być łagodzone lub eliminowane, jeżeli kształtowaniem pożądanej struktury zajmuje się wyodrębniony w przedsiębiorstwie dział marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.