Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Marketing telefoniczny

Najbardziej popularnym środkiem jest telefon. Zastosowanie go umożliwia m.in. reklamę produktu (przedsiębiorstwa), sprzedaż produktu, zdobycie informacji do bazy danych, przekazywanie informacji nabywcom, podtrzymywanie kontaktów z nimi.

Telemarketing stwarza możliwości dotarcia do tej grupy potencjalnych nabywców, którzy z różnych przyczyn nie czytają wysyłanych do nich listów reklamowych, nie lubią reklamy prasowej czy telewizyjnej, jak również nie wpuszczają do domu akwizytorów7. Można wyróżnić dwa rodzaje marketingu telefonicznego8:

– 1) skierowany na zewnątrz przedsiębiorstwa, obejmujący rozmowy telefoniczne prowadzone z inicjatywy przedsiębiorstwa

– 2) skierowany do wewnątrz przedsiębiorstwa, obejmujący rozmowy telefoniczne z inicjatywy konsumentów.

Możliwości podobne do telefonu stwarza wykorzystywanie faksu, który w wielu przypadkach jest bardziej pożądany niż telefon. W bardzo szybkim tempie rozwija się sprzedaż bezpośrednia za pośrednictwem telewizji, zwłaszcza kablowej i satelitarnej. Ta forma bezpośredniego kontaktu jest szeroko stosowana w celu rozszerzenia zasięgu działania, również międzynarodowego. Szczególnym sposobem wykorzystania telewizji jest w wielu krajach tzw. telewizja interaktywna. Powstała ona na bazie telewizji kablowej, ale ograniczonej do lokalnej społeczności, co znakomicie ułatwia poznawanie i kontaktowanie się z określoną grupą konsumentów. Wykorzystywanie telewizji jako środka sprzedaży bezpośredniej może polegać na9:

– udzielaniu jedynie porad przy zakupie

– sprzedaży produktów formy prezentami są różne, a telewidzowie zdecydowani na zakup łączą się ze sprzedawcami przez telefon

– organizowaniu za pośrednictwem wyspecjalizowanych kanałów pokazów produktów i nadawanie audycji o tych produktach audycje takie są wcześniej zapowiadane, a zamawianie towarów następuje w czasie lub po audycji

– sprzedaży za pośrednictwem wideokatalogów, kierowanej do gospodarstw domowych mających magnetowidy

– sprzedaży telewizyjnej „współoddziałującej” (jest to kombinacja telewizji kablowej i telefonu z naciskanymi numerami).

W ten sposób promowane produkty mogą być natychmiast kupowane, a konsumenci mogą uzyskać dodatkowe informacje, także w formie wizualnej.

Rozwojowi telemarketingu sprzyja wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w komputery osobiste. Już obecnie wiele komputerów ma możliwości połączenia poprzez linie telefoniczne z różnymi przedsiębiorstwami czy bazami danych. Daje to możliwości wykorzystania komputerów, zamiast ekranów telewizyjnych, do przesyłania informacji nabywcom. Dużą zaletą komputera jest możliwość wykorzystania go jako środka umożliwiającego dwukierunkową komunikację.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.