Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Możliwości zastosowania metod portfelowych w bankowości

– Możemy wyróżnić trzy strefy:

– likwidacji i wykorzystywania, obejmującą trzy pola w prawym dolnym rogu macierzy dziedziny działalności znajdujące się w tej strefie charakteryzują się małym stopniem konkurencyjności i reprezentują branże o niskiej atrakcyjności strategia stosowana w stosunku do nich polega na równoczesnym wykorzystywaniu ich efektów oraz likwidacji poprzez wycofywanie się z rynku

– inwestycji i wzrostu, obejmującą trzy pola w lewym górnym rogu macierzy dziedziny działalności znajdujące się w tej strefie charakteryzują się średnią lub silną pozycją konkurencyjną i reprezentują branże o średniej lub wysokiej atrakcyjności strategia stosowana w stosunku do nich polega na inwestowaniu oraz zwiększaniu udziału w tych branżach

– selekcji, obejmującą trzy diagonalne pola macierzy dziedziny działalności znajdujące się w tej strefie charakteryzują się albo wysoką pozycją konkurencyjną w nieatrakcyjnej branży, albo małą konkurencyjnością w atrakcyjnych branżach strategia stosowana w stosunku do nich polega na dokonywaniu selektywnej analizy opcji (takich jak np. selektywne inwestycje, specjalizacja, segmentacja rynku, maksymalizacja cash flow, wykup firm o przewagach strategicznych).

Ciemne wycinki kół oznaczają udziały firmy w poszczególnych rynkach. Dziedzina A zapewnia firmie rozwój. Produkty B są określane jako rozwojowi zwycięzcy. Należy inwestować w oba obszary. Dziedzina C nie stwarza perspektyw ze względu na słabą pozycję konkurencyjną. Mimo że sektor jest w fazie wzrostu, inwestowanie nie jest uzasadnione. Produkty D – mimo wysokiej pozycji konkuren- cyjnej – mają niewielki udział w obrotach firmy, istnieje jednak szansa ich rozwoju. Produkty E i F nie wymagają większych inwestycji, tworzą główny strumień zysku i umożliwiają finansowanie innych dziedzin działania firmy. Produkty G i H są przeznaczone do likwidacji.

Rozpatrując możliwości zastosowania metod portfelowych w bankowości, należy mieć na uwadze uwagę H. Steinmanna i G. Schreyogga dotyczącą sposobu wykorzystania macierzy BCG – jedynie jako generatora opcji, nie zaś strategii normatywnych. Metody te, posługując się swoistą kategorią opisu sytuacji strategicznej zdywersyfikowanych dużych firm, są niezwykle cennym narzędziem analiz dla dużych, uniwersalnych banków. Otwarcie się bankowości polskiej na konkurencję zagraniczną powoduje, że ich przydatność w procesie zarządzania strategicznego bankiem będzie rosła. Istotne jest, by nie ograniczać się do istniejących macierzy, ale w zależności od sytuacji dokonywać ich modyfikacji bądź tworzyć nowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.