Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Na gruncie istniejącej teorii warto naświetlić niektóre problemy motywowania pracowników banku na płaszczyźnie rozważań praktycznych. Z przytoczonych wyżej definicji wynika, że motywowanie jest procesem, a więc obejmuje powta- rzająeą się działalność kierowników w zakresie świadomego i celowego…
Czytaj więcej...
Instrumenty w ramach orientacji dystrybucyjnej są rozpatrywane indywidualnie, niezależnie od siebie, oraz stosowane w dużej mierze w sposób anonimowy. Sfera badawcza, ze względu na swój stosunkowo wąski zakres, nie dostarcza bowiem dostatecznych informacji o celowości i skuteczności ich stosowania,…
Czytaj więcej...