Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Stosując tę strategię, pokazujemy słuchaczom, że rozumiemy ich potrzeby, wyjaśniamy, jak możemy je zaspokoić, i nakłaniamy ich do działania. Strategia ta jest często używana do celów sprzedażowych i może mieć charakter perswazyjny. Aby metoda ta była skuteczna, musimy najpierw nawiązać kontakt z…
Czytaj więcej...
Niezależnie od treści, jakie przypisuje się pojęciu „organizacja”, można wyróżnić cztery jego cechy, a mianowicie: celowość istnienia, rozmyślny charakter, złożoność i skomplikowanie oraz otwartość na otoczenie. Cechy te determinują niejako zainteresowanie organizacją oraz sposób jej postrzegania.…
Czytaj więcej...