Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
Otwarto również cukiernię franchisingową w Częstochowie. Rozpoczął się wówczas szybki wzrost liczby pracowników - w ciągu czterech lat dwukrotny: z czterdziestu do ponad osiemdziesięciu osób. Łącznie z placówkami franchisingowymi, firma A. Blikle zatrudnia dziś przeszło stu ludzi. Wprowadzony…
Czytaj więcej...
Wśród bezgotówkowych form rozliczeń najpopularniejsze są polecenia przelewu oraz czeki rozrachunkowe. Na podkreślenie zasługuje rosnące znaczenie kart płatniczych, które w przyszłości będą wypierać rozliczenia przy pomocy czeków rozrachunkowych. Akredytywa stosowana jest w rozliczeniach krajowych…
Czytaj więcej...