Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Problemy awansu

Warto zaznaczyć, iż przestrzeganie tych zasad wpływa na autorytet awansowanych pracowników i tworzenie dobrego klimatu społecznego w firmie, każde zaś uchybienie stanowi zarzewie konfliktów. Awans jest bowiem czynnikiem szczególnie newralgicznym często nawet prawidłowe postępowanie w tym względzie budzi emocje i podejrzenia, zwłaszcza wśród osób wyeliminowanych z konkurencji, a cóż dopiero mówić, gdy brakuje jasności w zachowaniach decydentów.

Podstawowym problemem przy każdej promocji jest potencjalne ryzyko osiągnięcia przez awansowanego szczebla niekompetencji. Zgodnie z zasadą Petera, ludzie są często awansowani tylko na podstawie wyników uzyskanych na niższym szczeblu zarządzania. Okazuje się, że nawet dobre rezultaty osiągnięte na niższym stanowisku nie są gwarancją powodzenia na wyższym, gdzie potrzebna jest inna struktura kwalifikacji. To ryzyko rośnie w miarę „przesuwania się” w górę w hierarchii organizacyjnej, niestety, nie ma dzwonka sygnalizującego, który ze szczebli jest ostatnim przed szczeblem niekompetencji. Uważna obserwacja i ocena kandydata tylko zmniejsza to ryzyko. Awans na najwyższe stanowiska w hierarchii organizacyjnej jest zawsze w jakimś stopniu sprawą wyczucia i szczęścia.

Omówione problemy awansu i transformacji w mniejszym stopniu odnoszą się do przemieszczeń poziomych. Niemniej i tutaj występują problemy adaptacji i pewnego ryzyka. Mimo bowiem zbliżonej pozycji w hierarchii każde stanowisko ma swoje uwarunkowania i może wymagać nieco odmiennych kompetencji. Jest to szczególny problem w przypadku organizacji wielonarodowych, w których jedną z postaci przemieszczeń są relokacje, obejmujące przemieszczenie w przestrzeni geograficznej, nieraz o zasięgu światowym. Jest to, jak na razie, mało znaczący problem w polskich bankach. Warto zaznaczyć, iż przemieszczenia mogą być naturalnym sposobem kształtowania kadr, przynajmniej w trojakim znaczeniu:

– jako etap na (zaplanowanej) ścieżce zdobycia określonych kompetencji (doświadczenia)

– jako sposób na zwiększenie zainteresowania pracą i motywacji, gdy brak możliwości awansu

– jako sposób na odblokowanie ścieżki awansu (rozwoju) dla młodego „narybku” kierowniczego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.