Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Przedsiębiorstwo i jego pracownicy – ciąg dalszy

Ustalanie brakujących kompetencji w relacji do wymogów stanowisk pracy – jest logiczną konsekwencją trzech poprzednich. Służy przede wszystkim ustaleniu programów rozwoju zawodowego – tak indywidualnych, jak i grupowych – oraz przygotowaniu wielu ważnych decyzji personalnych. Wynikające stąd wnioski są istotne dla właściwego doboru kadr, wewnętrznych alokacji ludzi w organizacji, ukierunkowania rozwoju zawodowego, właściwego ukierunkowania zwolnień pracowników. Przy dobrej polityce personalnej zwolnień ze strony zakładu pracy jest zwykle mało, niemniej nigdy nie można ich całkowicie wykluczyć. Pamiętajmy, że kompetencje menedżmentu, pracowników nie znajdują się zawsze wyłącznie na „krzywej wzrostu”. Wiek, choroby, zły tryb życia, złe warunki pracy, nałogi, nadmierne stresy i inne jeszcze czynniki sprawiają, że część ludzi obniża swoje kompetencje (szeroko ten termin pojmując) i traci znaczną część walorów pracowniczych. Tylko do pewnego stopnia – nawet przy najlepszej woli – pracodawcy są w stanie znajdować inne miejsca pracy w firmie dla takich ludzi. We współczesnej, wymagającej i konkurencyjnej gospodarce rynkowej troska o wysoki poziom kompetencji, w tym także o dobrą formę psychofizyczną, nie jest wyłącznie obowiązkiem pracodawcy.

Uzupełnianie brakujących kompetencji i przygotowywanie awansów – jest głównym celem polityki rozwoju zawodowego firmy. Sam termin “rozwój zawodowy” należy oczywiście postrzegać dostatecznie szeroko, uwzględniając nie tylko specjalistyczną wiedzę, praktykę i wprawę, ale również rozliczne kompetencje społeczne, bez których nie ma ani właściwej kultury organizacji, ani zaufania i zainteresowania klientów, ani znaczącej pozycji rynkowej firmy.

Rozwój zawodowy, prowadzący do uzupełniania brakujących kompetencji i przygotowywania awansów, może być postrzegany jako jedynie fragment systemu zarządzania kompetencjami. Relacje pomiędzy systemem zarządzania kompetencjami a (pod)systemem rozwoju zawodowego są przedstawione na schemacie 3.

Dość często zdarza się, że rozwój zawodowy w firmie jest prowadzony bez wykształconego systemu zarządzania kompetencjami. Skazuje to, w mniejszym lub większym stopniu, politykę rozwoju zawodowego na chaotyczność i przypadkowość, odpowiednio mniejszą racjonalność i odpowiednio gorsze relacje między nakładami a efektami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.