Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Reklama produktu a jego odbiorca

Środki reklamowe mogą być rozpatrywane z punktu widzenia ich selektywności, a więc możliwości docierania z informacją do wydzielonej grupy odbiorców. Najwyższy stopień selektywności mają niektóre środki reklamy pocztowej, za pomocą których można docierać do indywidualnych odbiorców. W odróżnieniu od środków reklamy pocztowej, uruchamianych często z myślą o celowo wybranej grupie konsumentów, plakat reklamowy może być przykładem środka nieselektywnego.

Druga grupa kryteriów decydujących o wyborze środków reklamowych jest związana z konsumentem jako obiektem od- a wybór działywania reklamowego oraz produktem jako przedmiotem środków reklamy. Kryteria te są podstawą nie tylko charakterystyki reklamy środków reklamowych, lecz także określąnia ich znaczenia w procesie sprzedaży.

Podstawowymi czynnikami tej grupy, wpływającymi na wybór danego środka, są rodzaj i wielkość segmentu rynku obsługiwanego przez przedsiębiorstwo oraz charakterystyka konsumentów tworzących ten segment. Większy segment rynku może skłaniać do wyboru środków o szerszym zasięgu oddziaływania i odwrotnie. Obsługiwany przez przedsiębiorstwo segment rynku może być z punktu widzenia konsumentów bardziej lub mniej homogeniczny. Na rynku o małym stopniu homogeniczności można stosować różne środki lub środek o oddziaływaniu masowym, uwzględniającym zróżnicowanie konsumentów. W przypadku obsługiwania rynku o wysokim stopniu homogeniczności należy stosować selektywne środki reklamy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.