Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rodzaje cyklu życia produktu

W rzeczywistości cykl życia poszczególnych produktów odbiega najczęściej od przedstawionego uprzednio klasycznego schematu. Jest to związane z charakterem samych produktów i możliwościami ich różnicowania oraz charakterem zaspokajanych przez nie potrzeb. Badanie cyklu życia poszczególnych produktów nie może więc być oparte wyłącznie na klasycznych schematach, lecz również na analizie faktycznego oraz zróżnicowanego zachowania się produktu w procesie sprzedaży. Analiza klasycznych schematów może być jedynie narzędziem pomocniczym.

Zróżnicowane zachowanie się poszczególnych produktów w procesie sprzedaży umożliwia wyróżnienie różnych rodzajów cyklu życia produktu. Kryteriami tego wyróżnienia mogą być:

– czas trwania cyklu

– czas trwania poszczególnych faz

– możliwości wydzielenia poszczególnych faz.

Cykle życia poszczególnych produktów mogą się różnić przede krótki wszystkim czasem ich trwania, co ilustruje rysunek 7.8. i długi Wiele produktów ma krótki cykl życia na rynku. Jest to typowe przede wszystkim dla produktów podlegających modzie. Stosunkowo szybko przebiega proces wprowadzania ich na rynek, a po osiągnięciu szczytowego poziomu sprzedaży -jeszcze szybciej przebiega proces spadku wielkości popytu, co znajduje wyraz w skróceniu fazy IV cyklu życia produktu.

Długi cykl życia charakteryzuje stosunkowo szybkie tempo przyrostu wielkości sprzedaży w fazie I, a następnie mały przyrost wielkości sprzedaży w następnych fazach. Ten powolny, ale długookresowy przyrost wielkości sprzedaży zapewnia przedsiębiorstwu wzrost udziału w rynku. Po długim okresie wzrostu następuje powolny spadek wielkości sprzedaży. Długi cykl jest typowy dla produktów jednorodnych, które nie poddają się różnicowaniu oraz nie mają substytutów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.