Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Różne rachunki lokacyjne

Konkurencja między bankami o pozyskanie lokat klientów sprawia, że oferują one różne formy rachunków bankowych przystosowane do potrzeb klientów. Także sposoby obliczania i kapitalizowania odsetek oraz stosowane stopy oprocentowania są wykorzystywane dla zwiększenia konkurencyj ności.

Rachunek skonsolidowany, nazywany także rachunkiem koncentrycznym lub rachunkiem zintegrowanym, jest przystosowany do potrzeb organizacji gospodarczych o rozbudowanej sieci placówek. Często jest trudno ustalić, kiedy i w których placówkach znajdują się wolne środki finansowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, banki otwierają na ich życzenie rachunki skonsolidowane. Rachunek skonsolidowany jest rachunkiem zbiorczym, na który automatycznie przelewane są środki z rachunków wszystkich placówek. Umożliwia to pełne wykorzystywanie wpływów bieżących z danego dnia. Jeden z banków, oprócz automatycznego przekazywania środków z takich rachunków pomocniczych, pozostawia na nich środki w granicach określonych pułapów. Z kolei z rachunku skonsolidowanego możliwe jest zasilanie tych rachunków do ustalonego poziomu.

Lokaty typu cali mają charakter lokat z wypowiedzeniem, deponowanych na czas nieokreślony, z możliwością wycofania środków za wypowiedzeniem np. 48-godzinnym. Warunki umów są różne w poszczególnych bankach i dotyczą minimalnej wielkości lokaty i wysokości oprocentowania, ale zawsze wyższego od oprocentowania rachunków a vista. Wiele banków stosuje oprocentowanie progresywne, które zależy od wysokości dziennego salda rachunku bieżącego. Odsetki naliczane są codziennie i stawiane do dyspozycji klienta po upływie kwartału. Podobną wersją oprocentowania progresywnego są lokaty 7-dniowe, gdzie stopa procentowa wzrasta w zależności od wysokości lokaty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.