Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jak rozwijały się ubezpieczenia w naszym kraju – kontynuacja

Na ziemiach polskich, które po kolejnych trzech rozbiorach znalazły się pod zaborem rosyjskim, pierwsze zakłady ubezpieczeniowe powstały później, niż w zaborze pruskim. Rozporządzenie z dnia 9 lipca 1816 r., wydane przez carskiego namiestnika w Radzie Stanu – generała Józefa Zajączka – powołało Ogólne Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Królestwie Polskim. Nadzór nad nim miała Dyrekcja Generalna Towarzystwa Ogniowego.

W 1833 r. Dyrekcja Generalna powołała nowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia Nieruchomości. Do władz Ogólnego Towarzystwa Ogniowego dla Miast wprowadzono przedstawicieli samych ubezpieczonych, co nadawało mu charakter stowarzyszenia społecznego. Po dwudziestu sześciu latach, 10 stycznia 1843 r. Dyrekcja Generalna została przekształcona w Dyrekcję Ubezpieczeń.

Okres między powstaniem listopadowym a powstaniem styczniowym, to najlepsze lata w rozwoju ubezpieczeń na terenie Królestwa Polskiego. Widoczny był wówczas także ich duży wpływ na ogólny rozwój gospodarczy kraju.

Wybuch i upadek powstania styczniowego w 1863 r. spowodował, że władze carskie, tytułem represji, rozpoczęły kolejno likwidować w Królestwie wszelkie narodowe (a więc polskie) samodzielnie działające instytucje. Dyrekcja Ubezpieczeń została rozwiązana w 1867 r. W Komisji Spraw Wewnętrznych utworzono sekcję ubezpieczeniową, a funkcje towarzystw ubezpieczeniowych przejęły urzędy guberniane i powiatowe. Nastąpiła decentralizacja ubezpieczeń, scalanie ich z terenowymi władzami administracyjnymi, aż do całkowitego podporządkowania państwu.

Te destrukcyjne na odcinku ubezpieczeń publicznych posunięcia władz carskich, umożliwiły jednocześnie szeroką działalność prywatnym towarzystwom polskim i rosyjskim.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.