Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rozwój franchisingu na świecie

Na zakończenie, w ramach niejako podsumowania niniejszego rozdziału, należałoby opisać to, co sprawiło, że rozwój franchisingu na świecie stal się możliwy, a co więcej niezbędny. Istnieje kilka czynników „środowiskowych”, które były częściowo odpowiedzialne za gwałtowny wzrost, jaki przeżył franchising w ostatnich latach. Pierwszym z nich, i być może najważniejszym, jest wzrastająca rola, jaką pełnią usługi w gospodarce wielu krajów zachodnich. Technika franchisingu jest najwłaściwszą z dotychczas znanych, jako że oferuje korzyści pod postacią znacznej motywacji dla personelu (i.e. właścicieli punktów usługowych/sprzedaży), redukując jednocześnie niektóre problemy związane z kontrolowaniem pracy zarządu przez odległą centralę przedsiębiorstwa.

Zmieniający się styl życia, m.in. wzrastający odsetek pracjących kobiet, spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi takie, jak restauracje szybkiej obsługi, usługi porządkowe i remontowe dla gospodarstw domowych, serwisy samochodowe, itp. Mówiąc krótko, otoczenie społeczne i ekonomiczne wytworzyło atmosferę sprzyjającą rozwojowi różnorodnych punktów franchisingowych.

Następnym ważnym czynnikiem, który wpłynął znacznie na wzrost franchisingu, jest zwiększona waga, jaką społeczeństwo przykłada do możliwości założenia własnego biznesu. Przedsiębiorczość prywatna oceniana jest bardzo korzystnie, a przez posiadanie własnego przedsiębiorstwa można osiągnąć nie tylko wysoki poziom samorealizacji, ale również zostać docenionym społecznie. W związku z tym coraz więcej ludzi pragnie uciec od biurokratycznego otoczenia wielkich organizacji i założyć własne przedsiębiorstwo. Niestety wielu z nich brakuje niezbędnych umiejętności czy też pewności siebie, aby mogli przetrwać pracując na własny rachunek. W tym wypadku z pomocą może przyjść franchising, który oferuje biorcy sprawdzoną koncepcję działalności, wraz z instrukcją obsługi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.