Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

ROZWÓJ PRODUKTU DYWERSYFIKACJA

Wprowadzić w latach 2006-2007 nowe produkty dla profesjonalistów (nowe buty szermiercze i bokserskie) Od 2006 roku rozpocząć sprzedaż skarpet sportowych, a w 2007 roku wejść na rynek gadżetów skórzanych

Tematem posiedzenia szefów poszczególnych działów było także przydzielenie konkretnych celów sprzedaży. Doświadczenia z ubiegłych lat pozwoliły na oszacowanie, że efekt lojalności klientów zapewni firmie w 2006 roku sprzedaż w wysokości około 60 min zł, a dalsza wartość, bliska 32,5 min zł, może być osiągnięta dzięki realizacji projektów dodatkowych, takich jak wyprzedaże posezonowe czy wzbogacenie istniejącego programu lojalnościowego. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach new business development manager wyznaczono na 2006 rok dwa cele – uzyskanie dodatkowej sprzedaży w wysokości około 3,8 min zł dzięki dotarciu do nowych kanałów dystrybucji, a także rozpatrzenie możliwości prowadzenia sprzedaży na rynku ukraińskim. Menedżerowie produktu pracujący w dziale badawczo-rozwojowym mają za zadanie osiągnąć sprzedaż o wartości ponad 3,7 min zł. Celami działań w 2006 roku są unowocześnienie i repozycjonowanie dwóch obecnie istniejących marek obuwia oraz rozpoczęcie sprzedaży zupełnie nowych produktów (butów szermierczych i bokserskich).

Zebranie zakończyło się opracowaniem prognoz sprzedaży w ramach działań z macierzy Ansoffa także na lata 2007-2008, z zastrzeżeniem, że ich weryfikacja nastąpi po określeniu stopnia osiągnięcia celów w 2006 roku, przy opracowywaniu kolejnych aktualizacji planu marketingowego.

Formułowanie celów i przygotowanie marketingowych strategii rozwoju Car Air Cond było ważną próbą rozwinięcia działalności marketingowej w firmie. Na etapie opracowywania strategii i celów dołączył do zespołu nowy szef działu marketingu. Osoba ta wyznaczyła następujące cele na najbliższy okres:

– osiągnięcie sprzedaży klimatyzatorów uniwersalnych (montowanych w samochodach używanych) na poziomie co najmniej 5 min zł w latach 2006-2007,

– utrzymanie dobrych relacji z kluczowym klientem przez systematyczne badanie jego potrzeb oraz wdrożenie programu lojalnościowego,

– prowadzenie aktywnych działań marketingowych na rynkach zagranicznych – dotarcie z ofertą do firm samochodowych we Francji i do zagranicznych filii kluczowego klienta.

W obrębie powyższych celów szef działu marketingu wyznaczył sobie szczegółowe zadania, uzgodnione z kierownictwem firmy. Przedstawiono je w macierzy Ansoffa (ilustracja 5.9).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.