Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ryzyko – prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany

W definicji tej ryzyko jest określone przez prawdopodobieństwo tego, że faktyczny rezultat będzie się różnił od zakładanego. Z obiektywności ryzyka i własności prawdopodobieństwa wynika, że w celu obiektywizacji prawdopodobieństwa występującego w tej definicji należy odwołać się do twierdzeń granicznych, a więc rozpatrujemy zagadnienie w aspekcie całej zbiorowości. Tak więc ryzykiem nie jest prawdopodobieństwo odchylenia pojedynczego zdarzenia, lecz prawdopodobieństwo dewiacji (odchylenia) wyniku rzeczywistego od zakładanego, ale w skali całej zbiorowości, tzw. zagrożeń zbiorowych. Najlepiej istotę tej definicji zilustruje prosty przykład.

Jeżeli w pewnej grupie wiekowej wskaźnik śmiertelności wynosi 1:1000, to osoba z tej grupy nie oczekuje śmierci. Ryzykiem dla tej osoby będzie to, że jej oczekiwania się nie sprawdzą i przy takim wskaźniku śmiertelności będzie akurat tą 1 osobą z 1000. Dla ubezpieczyciela ubezpieczającego 30 000 takich osób ryzykiem jest to, że liczba zgonów wśród 30 000 ubezpieczonych w tej grupie wiekowej będzie różna od 30. Prawdopodobieństwo tego, że przy śmiertelności 1:1000 w populacji 30 000 liczba zgonów będzie większa od 30 (np. będzie równa 35), określa ryzyko w sensie definicji 5.

Oprócz tych pięciu, najbardziej popularnych definicji, zaczerpniętych z amerykańskich podręczników akademickich, można w literaturze przedmiotu spotkać definicje, które – jak wspominaliśmy – mniej są definicjami o charakterze naukowym, a bardziej są przydatne dla praktyki ubezpieczeniowej. Właśnie ten aspekt zadecydował o tym, że zdecydowaliśmy się na dołączenie tych definicji do naszych rozważań. Wspominaliśmy o jednej z nich, sygnalizując pojęcie ryzyka w rozdziale 3.1, a obecnie krótko zaprezentujemy i omówimy te kontrowersyjne z punktu widzenia naukowego, ale przydatne dla praktyki definicje ryzyka ubezpieczeniowego.

Definicja ta wywodzi się z mowy potocznej, gdzie ryzyko jest utożsamiane z niebezpieczeństwem. Takie utożsamianie ryzyka z jednym z czynników (faktorów), prowadzi często do zamieszania metodologicznego, a w efekcie świadczy o braku zrozumienia istoty i natury ryzyka ubezpieczeniowego. Wspominaliśmy, że niebezpieczeństwo jest uznawane za źródło czy przyczynę ryzyka, a więc nie jest ryzykiem. Wypada jednak ze względów czysto formalnych pamiętać, że jest to definicja popularna wśród szerokiego kręgu niefachowców.

Ryzyko – przedmiot ubezpieczenia. O tej definicji już wspominaliśmy i sygnalizowaliśmy przyczyny jej wprowadzenia w 1966 r. przez Komisję Senatu USA ds. Terminologii Ubezpieczeniowej. Utożsamienie przedmiotu ubezpieczenia (dobra osobiste lub majątkowe) z ryzykiem jest wielce przydatne w praktyce ubezpieczeniowej. Definicja ta znajduje szerokie zastosowanie w języku techniczno- -ubezpieczeniowym firm prowadzących działalność ubezpieczeniową oraz w mowie potocznej. Określenie ryzyka zaproponowane w tej definicji jest bardzo użyteczne w znaczeniu komunikatywnym, lecz trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ma niewielką wartość naukową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.