Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

SKALA I ŹRÓDŁA BEZROBOCIA

Jak pisze, nie bez racji, Mieczysław Kabaj”(…) wiek dwudziesty zapisze się w historii świata wspaniałymi osiągnięciami technicznymi i naukowymi, wielkimi odrzutowcami i komputerami, które zbliżyły ludzi i kontynenty. Wiek XX to jednak także wiek masowego bezrobocia i rosnącego ubóstwa, które dzielą ludzi na korzystających z owoców wielkich osiągnięć naukowych i technicznych i tych, którzy zepchnięci zostali na margines postępu cywilizacyjnego”14.

Według szacunków MOR liczba zarejestrowanych bezrobotnych na świecie w roku 1995 wyniosła 120 milionów osób, a bezrobocie utajone aż 700 milionów osób. Bezrobocie nie jest wyłącznie problemem krajów biednych. W 25 bogatych, najwyżej rozwiniętych krajach OECD, wzrosło ono z 10 milionów osób w 1950 roku do 35 milionów osób w 1995 roku, pomimo silnych, wydawałoby się, gospodarek i łożenia znacznych pieniędzy na ograniczenie bezrobocia. Specjaliści są zaskoczeni. Pytają: „Dlaczego Pakistan wykazuje znacznie niższe stopy bezrobocia niż Wielka Brytania, Dania czy Francja”?. Każdy, kto odwiedzi Karaczi i jego przedmieścia i porówna tamtejszą sytuację z Londynem, Kopenhagą czy Paryżem, nie uwierzy w te liczby. Wydaje się, że nie mają one sensu. Niemniej jest faktem, że obecnie stopy bezrobocia wielu krajów rozwijających się15 są niższe ni te, które rejestruje się w krajach najwyżej rozwiniętych.

To, pozornie paradoksalne, stwierdzenie nie jest konsekwencją żadnych manipulacji statystycznych. Przeciwnie, liczby te bazują na solidnych kalkulacjach statystycznych”16. Częściowe wyjaśnienie tego zjawiska znajduje się w relatywnie wysokich świadczeniach dla bezrobotnych w bogatych krajach (wysoki „socjal” – jak to się określa w Niemczech). To, jak również indywidualne oszczędności sprawiają, że stosunkowo wielu ludzi może sobie pozwolić na przejściową dezaktywizację zawodową i z tego korzysta. W krajach biednych, w których na ogół nie ma żadnych zasiłków dla bezrobotnych, ludzie muszą szukać pracy bardzo intensywnie i podejmować każdy jej rodzaj za każde wynagrodzenie, gdyż tracąc pracę natychmiast znajdują się w opresji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.