Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Skuteczność tworzonej przez ciebie prezentacji

Oto kilka wskazówek, jak przeprowadzić owocny wywiad z członkami rodziny lub innymi osobami i na jego podstawie stworzyć historie, które będziemy mogli wykorzystać w prezentacji.

– 1. Postarajmy się spotkać z poszczególnymi członkami rodziny na osobności. Pamiętajmy, że uzyskanie informacji na temat jakiegoś zdarzenia od dwóch rożnych osób pomoże nam spojrzeć na nie z szerszej perspektywy („relatywizm” prawdy).

– 2. Wybierzmy na spotkanie czas i miejsce dogodne dla rozmówcy. Miejsce spotkania powinno być spokojne, aby nikt i nic nam nie przeszkadzało. Podczas wywiadu skupmy uwagę na rozmowie i nie róbmy niczego innego – nie jedzmy, nie grajmy w karty i nie spacerujmy.

– 3. Rozpocznijmy rozmowę od zwykłych tematów. Atmosfera spotkania powinna być rozluźniona. Zabierzmy z sobą starą fotografię, rzecz lub dokument, o którym rozmówca mógłby nam coś opowiedzieć. Możemy też poprosić gościa, aby opowiedział ponownie historię, którą kiedyś już od niego słyszeliśmy. Niemal na pewno tym razem poznamy nowe szczegóły.

– 4. Wywiad powinien wyglądać jak zwyczajna rozmowa, nawet jeśli głównie będzie mówił nasz gość. Aby dyskusja nie zakończyła się zbyt szybko, powinniśmy zadawać pytania otwarte, to znaczy takie, na które nie można po prostu odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Zapytajmy: „Jaki był wujek Darek, kiedy był mały?”, a nie „Czy wujek Darek był skąpy?” Jeśli zadamy drugie pytanie, odpowiedź będzie zapewne zdawkowa. Pierwsze pytanie daje naszemu rozmówcy dużo większą dowolność odpowiedzi, dzięki czemu więcej się dowiemy.

Podczas tworzenia profesjonalnej prezentacji musimy pamiętać o dwóch elementach, które mają wpływ na jej skuteczność. Dobrzy mówcy odwołują się zarówno do emocjonalnej, jaki i do logicznej sfery psychiki słuchaczy. Prezentacja, która skupia się tylko na jednej z nich, nie będzie się słuchaczom podobać. Chodzi o to, abv umiejętnie i w interesujący sposób połączyć fakty (które odwołują się do logiki) i opowieści (które oddziałują na uczucia). Sposób połączenia z sobą zagadnień, faktów i opowieści nie jest tak ważny, jak samo ich zamieszczenie w prezentacji.

Przygotowując prezentację, powinniśmy wyraźnie oddzielić od siebie kolejne jej części. Poza jasną strategią i planem prezentacji, ogromne znaczenie ma sposób łączenia z sobą kolejnych punktów. Selekcjonując informacje, które powinny się znaleźć w prezentacji, możemy podzielić je na trzy różne kategorie:

– informacje, które słuchacze muszą poznać,

– informacje, które słuchacze powinni poznać,

– informacje, które słuchacze mogą poznać, ale nie muszą.

Kategorie te pomagają zredukować ilość informacji już na etapie planowania prezentacji lub kiedy w ostatniej chwili zostaniemy poproszeni o skrócenie wystąpienia (takie sytuacje zdarzają się częściej, niż mogłoby się nam wydawać). Warto też pogrupować zagadnienia poruszane w prezentacji według ich znaczenia. Dzięki temu będziemy mogli zdecydować, które informacje powinny się znaleźć w prezentacji, a które możemy pominąć.

Poniższa tabela przedstawia różne sposoby porządkowania historii i faktów ilustrujących dane zagadnienie. Pamiętajmy: nie możemy wciąż posługiwać się jednym schematem, ponieważ stanie się on nudny.

Poprośmy krewnych, aby opowiedzieli różne historie z życia naszej rodziny. To zapewni nam materiał potrzebny do tworzenia przykładów ilustrujących prezentację i stworzy okazję do zbliżenia się do rozmówców i nawiązania z nimi lepszego kontaktu.

Zastanówmy się, z którym członkiem rodziny chcemy się skontaktować. Poprośmy go o godzinną rozmowę. Jeśli spotkanie okaże się niemożliwe lub bardzo trudne, skontaktujmy się z inną osobą, która zna (lub znała) naszą rodzinę, lub umówmy się na spotkanie ze starym przyjacielem. Po wybraniu rozmówcy zadajmy sobie następujące pytania:

– 1. O jakich wydarzeniach, osobach lub miejscach osoba ta może nam opowiedzieć?

– 2. Jakie pytania (powinny to być pytania otwarte) nasuwają nam się w związku z interesującymi nas osobami, miejscami czy wydarzeniami? Wymieńmy przynajmniej trzy pytania dotyczące każdej sprawy.

– 3. Jakie informacje (co najmniej dwie) dotyczące naszego rozmówcy chcielibyśmy poznać?

– 4. Jakie pytania (powinny to być pytania otwarte) chcemy zadać gościowi na temat interesujących nas spraw? Wymieńmy przynajmniej trzy pytania dotyczące każdej kwestii.

– 5. W jakiej formie zaproponować wybranej przez nas osobie spotkanie i wyjaśnić jego cel?

– 6. Jakie trzy różne terminy spotkania chcemy zaproponować? Określmy datę, czas i miejsce spotkania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.