Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ CZ. II

Bardzo często zdarza się, że klienci nie dostrzegają potrzeby zakupu produktu ubezpieczeniowego, jeśli w sposób tradycyjny nie są w stanie określić jego zalet. Dlatego też w celu zniwelowania w pewnym stopniu różnicy między sposobem postrzegania tradycyjnych ubezpieczeniowych produktów – pomocne są specyficzne działania marketingowe.

Zatem jednym z podstawowych zadań marketingu ubezpieczeniowego jest nadanie ubezpieczeniu mierzalnego lub uchwytnego wymiaru. Może się to odbywać przez2:

– odpowiednio dobrane opakowanie polisy, podkreślające jej pewny, budzący zaufanie charakter,

– odpowiednio przygotowane materiały informacyjne o ubezpieczeniu (ulotki, zestawy pytań i odpowiedzi, prasowe materiały reklamowe przeplatane ilustracjami, wykresami itp.),

– podkreślanie konkretnych korzyści dla klienta, wynikających z kupna polisy,

– budowa wizerunku agenta ubezpieczeniowego jako przyjaciela, przewodnika klienta po ubezpieczeniach, doradcy itp.,

– w przypadku ubezpieczeń na życie – podkreślanie indywidualnych cech polisy.

Następną, bardzo istotną cechą usług ubezpieczeniowych jest nieroz- dzielność (inseparability), co oznacza, że produkcja i konsumpcja usług stanowią proces jednoczesny. Innymi słowy, usługa jest konsumowana w tym samym czasie, w którym jest świadczona, przy czym klient zawsze jest aktywnie włączony w proces jej świadczenia. Fakt, że typowa usługa jest konsumowana i produkowana jednocześnie oznacza, że klienci mają bezpośredni wkład w świadczenie usługi. Jednym słowem – klient jest jednoczesnym dostawcą informacji na temat ubezpieczanego ryzyka. W zamian dostaje gwarancję ochrony ubezpieczeniowej. Jakość tych usług zależy również od klienta, a ściślej mówiąc od tego, co dostarczył ubezpieczycielowi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.