Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Sprzedaż osobista w strategii aktywizacji sprzedaży

Spełnianie funkcji sprzedaży osobistej w systemie komunikowa- Uwarunkowania nia się przedsiębiorstwa z rynkiem i wspierania procesów skuteczności sprzedaży zależy od wielu czynników, a zwłaszcza od tego, sprzedaży w jakim stopniu agenci i sprzedawcy znają: krąg konsumentów, osobistej z którymi utrzymują kontakty, sposoby ich postępowania, przedsiębiorstwo i jego cele, a także od stopnia identyfikacji sprzedawców z tymi celami oraz od tego, w jakim stopniu znają produkt, od ich zdolności do prezentowania produktu i przeprowadzania skutecznej rozmowy sprzedażowej, umiejętności zorganizowania sobie pracy, poczucia odpowiedzialności. Na podstawie tych czynników można zarazem określić podstawowe kierunki szkolenia i dokształcania sprzedawców i agentów handlowych.

Kształtowanie predyspozycji sprzedawców i agentów handlowych oraz ich postaw w procesie wspierania sprzedaży polega na stwarzaniu sprzyjających, rzeczowych warunków pracy oraz na wykorzystywaniu mechanizmu motywacji.

Sprzedaż osobista jako element strategii aktywizacji sprzedaży Sprzedaż musi być zintegrowana z innymi jej elementami, a zwłaszcza osobista z promocją i reklamą. Udział sprzedawcy w procesie wspierania a promocja sprzedaży zależy głównie od stopnia rozwinięcia działalności i reklama reklamowej, mającej na celu skłonienie konsumentów do odwiedzenia sklepu. Działalność sprzedawcy nie wykracza zazwyczaj poza sklep, nie przyciąga konsumentów do sklepu, natomiast może odegrać dużą rolę w momencie, gdy konsument znalazł się już w sklepie.

W okresie poprzedzającym wizyty agentów handlowych u odbiorców duże znaczenie ma działalność reklamowa. Dzięki niej agenci łatwiej nawiązują kontakt z odbiorcą, podnoszą się walory ich argumentacji itp. Działalność ta ma bardzo duże znaczenie w przypadku agentów, których głównym zadaniem jest zbieranie zamówień odbiorców. Sprzedaż osobista powinna być zintegrowana ze środkami promocji uruchamianymi na różnych szczeblach działalności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.