Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Strategia motywowania słuchaczy

Stosując tę strategię, pokazujemy słuchaczom, że rozumiemy ich potrzeby, wyjaśniamy, jak możemy je zaspokoić, i nakłaniamy ich do działania. Strategia ta jest często używana do celów sprzedażowych i może mieć charakter perswazyjny. Aby metoda ta była skuteczna, musimy najpierw nawiązać kontakt z publicznością i zdobyć jej zaufanie. W przeciwnym wypadku prezentacja może zostać odebrana jako zbyt nachalna i zniechęcić słuchaczy. Prezenter musi:

– sprawić, że słuchacze skupią na nim całą uwagę

– wzbudzić zainteresowanie propozycjami

– zaprezentować dane uzasadniające sens proponowanych rozwiązań

– skłonić słuchaczy do działania.

Strategia pobudzania wyobraźni. Strategia ta ma sprawić, że słuchacze „zobaczą” coś w wyobraźni. Może- my ją wykorzystać, jeśli na przykład chcemy opisać, co widzieliśmy podczas ostatniej podróży. Chodzi o to, żeby słuchacze wraz z nami przeżyli w myślach tę podróż i wyobrazili sobie to, o czym opowiadamy.

Być może znana jest czytelnikom stara historia o dwóch mężczyznach spacerujących ulicami Londynu. Nagle z pobliskiej katedry rozległ się przepiękny dźwięk dzwonów. Jeden ze spacerowiczów powiedział:

– Co za wspaniała muzyka!

– Nie usłyszałem, co mówiłeś – odparł jego towarzysz.

– Jak pięknie biją te dzwony – powtórzył pierwszy mężczyzna. Ale rozmówca znów nie zrozumiał jego słów. Więc mężczyzna powtórzył po raz trzeci:

– Jaka wspaniała muzyka!

– To nie do zniesienia – odpowiedział jego towarzysz. – Te okropne dzwony robią tyle hałasu, że nie słyszę, co mówisz!

Prezenter powinien zastanowić się, jaki styl słuchania i sposób myślenia charakteryzuje słuchaczy, którzy będą mieli wpływ na podejmowane decyzje, i dostosować do nich strategię prezentacji.

Ludzie są w stanie przyswoić sobie ograniczoną ilość informacji naraz. Wróćmy na chwilę myślami do jakiegoś przyjęcia, na którym poznaliśmy sporo nowych osób. Ile imion jesteśmy w stanie sobie przypomnieć? Przypuszczam, że nie więcej niż cztery lub pięć. Tak działa nasza pamięć. Po osiągnięciu pewnego pułapu umysł blokuje się i przestaje przyjmować nowe informacje. Ta sama zasada dotyczy prezentacji. Dlatego jej część główna powinna składać się najwyżej z pięciu punktów.

Jeśli na przykład mamy wygłosić prezentację opisującą 12 kroków, zdecydowanie najlepsza byłaby strategia proceduralna. Jednak powinniśmy pogrupować kroki w trzy lub cztery etapy, co pomoże słuchaczom lepiej je zrozumieć i zapamiętać. Gdybyśmy po prostu zaproponowali 12 poszczególnych kroków, prezentacja nie byłaby skuteczna. Przykładem może być struktura tej książki: jest ona podzielona na 19 rozdziałów pogrupowanych w pięć głównych części.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.