Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Strategia plasowania antycypacyjnego i adaptacyjnego

Strategia plasowania imitacyjnego polega na wprowadzeniu nowej marki produktu na rynek i plasowaniu jej w taki sposób, aby zajęła podobną pozycję do innej marki, cieszącej się uznaniem konsumentów. Założeniem strategii plasowania imitacyjnego jest możliwość odebrania części nabywców dotychczasowej marce. W wyniku plasowania imitacyjnego dochodzi do bezpośredniej konfrontacji konkurujących marek. Podejmując taką konfrontację, przedsiębiorstwo musi mieć pewne ele- menty przewagi nad konkurentami, np. lepszy dostęp do kanałów dystrybucji, bardziej efektywny zespół akwizytorów i przedstawicieli handlowych.

Strategia plasowania antycypacyjnego jest związana z sytuacją, w której przedsiębiorstwo plasuje nowy produkt z myślą o rozwijaniu i zmianie potrzeb rynku docelowego. Oznacza to, że w procesie plasowania nie odwołujemy się do dotychczasowych potrzeb i jednocześnie nie przewidujemy natychmiastowej akceptami nowego produktu (nowej marki).

Strategia plasowania adaptacyjnego jest stosowana z kolei w sytuaqach, w których w następstwie ewolucji potrzeb rynku docelowego dokonuje się zmiany pozycji na rynku. Te kolejne zmiany są często określane jako powtórne uplasowanie produktu.

Strategia plasowania defensywnego polega na wprowadzeniu na rynek nowej marki produktu, podobnej do własnej marki, która osiągnęła sukces, i wykreowaniu dla niej równie mocnej pozycji. Sytuaq’a taka prowadzi zazwyczaj do powstania efektu tzw. kanibalizaq’i, ale ma ona swoje głębokie uzasadnienie. Marka produktu, która osiągnęła sukces rynkowy, jest narażona na rozliczne działania konkurentów wykorzystujących strategię plasowania imitacyjnego. Wprowadzenie na podobną pozyq’ę rynkową kolejnej własnej marki podcina wprawdzie korzenie sukcesu marki dotychczasowej, ale w znacznym stopniu osłabia lub wręcz neutralizuje działania konkurentów. Klasyczne przykłady wykorzystywania tej strategii można odnaleźć wśród strategii stosowanych przez producentów proszków do prania, mydeł, szamponów itp.

– 1. Marketing zakłada działanie na rzecz określonej, w miarę jednorodnej grupy nabywców, zwanej segmentem rynku.

– 2. Segmentacja rynku oznacza podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania.

– 3. Przy segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr zaopatrzeniowych występują różnice.

– 4. Poprawnie wyodrębniony segment rynku powinny charakteryzować następujące cztery cechy:

– mierzalność

– rozległość

– dostępność

– wrażliwość.

– 5. Przeprowadzona segmentacja rynku stanowi podstawę wyboru rynku docelowego oraz wyboru sposobu działania na rynku (działanie nie zróżnicowane, zróżnicowane, skoncentrowane, zindywidualizowane).

– 6. Produkt oferowany wybranemu segmentowi rynku wymaga uplasowania. Plasowanie jest działaniem związanym z takim sposobem zaprezentowania oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu zajmuje ona wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości klientów tworzących określony rynek docelowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.