Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Struktury organizacyjne banków cz. II

Niezależnie od treści, jakie przypisuje się pojęciu „organizacja”, można wyróżnić cztery jego cechy, a mianowicie: celowość istnienia, rozmyślny charakter, złożoność i skomplikowanie oraz otwartość na otoczenie. Cechy te determinują niejako zainteresowanie organizacją oraz sposób jej postrzegania. W tym więc rozumieniu organizację można ujmować funkcjonalnie i strukturalnie.

Funkcjonalne ujęcie oznacza postrzeganie organizacji przez pryzmat skutków funkcjonowania, czyli jej celów końcowych i funkcji spełnianych w otoczeniu. Organizacje działające w otoczeniu stanowią bowiem funkcjonalną jedność. Integracja z otoczeniem pozwala im przetrwać. Bank, jako organizacja funkcjonująca w otoczeniu, powinien zatem brać pod uwagę wpływ środowiska kulturowego, a więc postępować zgodnie z przyjętymi celami społecznymi, wartościami, normami zachowań. Równocześnie winien brać pod uwagę wpływ na to środowisko, postrzegać otoczenie ekonomiczne, które wyznacza parametry określające stany i zmiany stanów gospodarki w państwie. Owe stany wywierają istotny wpływ na kondycję banków. Istnieje tutaj również silna zależność odwrotna.

Niewiele jest elementów otoczenia, które wywierają większy wpływ na organizację i zarządzanie bankami niż technologia. Chodzi tu zwłaszcza o technologię informatyczną. Zmiany w tym otoczeniu następują najszybciej. Nowa technologia informatyczna może stanowić szansę dla banku, a brak jej wprowadzenia jest istotnym zagrożeniem. Każda technologia ma swój cykl życia. Doświadczenia dowodzą, że żywot owej technologii jest coraz krótszy, a bywa, że jej zmiany mają charakter rewolucyjny. Nadążanie za nowymi technologiami jest kosztowne i trudne, ale daje możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.