Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Uwarunkowania dobrych planów marketingowych

Aby plan marketingowy był użyteczny, powinien spełniać wiele warunków, takich jak kompletność, spójność i trafność. Powszechnie zwykło się uznawać za dobry taki plan, którego wszystkie założenia sprawdzają się w praktyce. Tego rodzaju planów oczywiście nie ma, zawsze bowiem występują większe lub mniejsze odchylenia w realizacji. Stąd też obecnie uważa się za dobry taki plan, w którym można odpowiednio wcześnie wprowadzić poprawki i uaktualnienia niezbędne w nowej sytuacji rynkowej.

Na ilustracji 1.3 przedstawiono kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi planu marketingowego oraz procesu jego przygotowywania, na które powinno sobie odpowiedzieć kierownictwo firmy. Wybór odpowiedzi zamieszczonych po lewej stronie świadczy o podejściu zapewniającym lepszą jakość opracowywanego planu.

Oczywiście może się zdarzyć, że w pewnych sytuacjach warto wybrać niektóre z rozwiązań określonych w kwestionariuszu jako mniej korzystne. Na przykład czasem lepiej stworzyć plan-wizję niż plan realnych możliwości czy też powierzyć opracowanie planu samym tylko pracownikom firmy, rezygnując z doradców zewnętrznych. Niemniej jednak ogólne prawidłowości przygotowywania planu marketingowego pozostają takie jak w prezentowanym kwestionariuszu oceny.

Dlaczego warto tworzyć plan marketingowy, używając arkusza kalkulacyjnego. Z analizy spełnienia warunków skuteczności i jakości planów marketingowych sporządzonych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego (na przykład MS Excel) można wyciągnąć następujące wnioski:

Przygotowanie planów marketingowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego wymaga przeważnie przemyślenia całego modelu, stąd też powstają one z wyboru, a nie z konieczności (czemu często towarzyszy pośpiech), w konsekwencji czego ich jakość informacyjna jest wysoka (jeśli oczywiście dane są właściwe).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.