Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Walka o dobrych franchisobiorców

Dostarczanie satysfakcjonujących klienta dóbr i usług powoduje wytworzenie obrazu dobrej, dobrze zorganizowanej i zarządzanej firmy. Image, na który firma pracuje czasem wiele lat jest bardzo ważnym elementem przetargowym. Jest atrybutem w walce o dobrych franchisobiorców.

– Po trzecie: system i metody stosowane w sieci franchisingowej mogą być z powodzeniem stosowane przy wchodzeniu do sieci nowych franchisobiorców. Sprawdzenie metod wdrażania systemu jest niezwykle ważne, gdyż mając właściwy i sprawdzony na rynku wyrób (usługę) firma może mieć problemy z wdrożeniem go do jednostek sieci. Może mieć problemy z uzyskaniem takich samych efektów we własnej jednostce oraz w jednostkach sieci.

– Po czwarte: musi być sprawdzony ekonomiczny sens podejmowanej działalności. Wyniki działalności muszą być co najmniej takie, aby możliwe było:

– otrzymanie zwrotu zainwestowanego kapitału oraz kosztów jego nabycia,

– wynagrodzenie wysiłku franchisobiorcy w postaci godziwego zysku,

– zapłacenie opłat franchisingowych franchisodawcy za usługi przez niego świadczone.

Najważniejsze jest, aby biznes, przeznaczony do rozwoju w sieci franchisingowej, miał swój własny styl, image, aby odróżniał się od innych przedsięwzięć na tym rynku. Każde przedsięwzięcie, które odniosło sukces rozwijając się w systemie franchisingowym zawierało jakąś innowację, która odróżniała go od innych przedsięwzięć tego samego typu. Było to coś, co powodowało, że ludzie wybierali to przedsięwzięcie a nie inne.

Istnienie konkurentów jest elementem stymulującym do podejmowania bezprecedensowych działań, szukania własnego oryginalnego image. Jest elementem stymulującym zarówno dla franchisodawcy, jak i biorców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.