Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

WARTOŚCIOWANIE PRACY A OCENA EFEKTÓW PRACY

Wartościowanie pracy – pojmowane jako pewne techniki i procedury postępowania – nie reaguje zupełnie, jak już wspomniano, na różnice w indywidualnej efektywności pracy. Wartościowanie pracy odnosi się bowiem do bezosobowych wymogów stanowisk pracy.

Kiedy przeprowadzamy wartościowanie (kwalifikowanie) pracy, wręcz powinniśmy „zapomnieć”, kto na poszczególnych stanowiskach pracuje, aby nie sugerować się nazwiskami i nie kierować sympatiami bądź antypatiami. Mamy zachować bezstronność i obiektywizm.

O ile jednak przy wartościowaniu pracy opisane wyżej programowe abstrahowanie od tego, kto i jak pracuje, jest wręcz wymogiem pragmatyki postępowania, o tyle – wynagradzając – musimy brać pod uwagę nie tylko to, CO się na danym stanowisku robi, ale również to, JAK się na nim pracuje. Odpowiedź na pytanie, JAK (człowiek pracuje) również musi rzutować na wysokość oferowanej płacy – jeżeli chcemy mieć system motywacyjny, nie zaś antymotywacyjny.

Gdybyśmy, wynagradzając, kierowali się tylko wynikami wartościowania pracy (a więc bezosobowych wymogów stanowisk pracy), kreowalibyśmy system typu: „czy się stoi, czy się leży, stała (zależna od raz dokonanej wyceny stanowiska) kwota się należy” – jak można by rzec, parafrazując popularne swego czasu w PRL powiedzenie.

Dwóch technologów, zatrudnionych na stanowiskach o analogicznych zakresach obowiązków, wykonujących takie same prace w takich samych warunkach, spełniających wymogi tych stanowisk, otrzyma w wyniku wartościowania pracy tę samą kategorię zaszeregowania. A przecież

– jeżeli ich praca różni się efektywnością – nie powinni zarabiać tyle samo.

Wartościowanie pracy daje „pierwsze przybliżenie”, jeśli chodzi o różnicowanie płac Na tym jednak nie można poprzestać. Wynagradzając, trzeba brać pod uwagę nie tylko treść pracy, ale również ocenę pracy.

Przekładając powyższe zdanie na program działań, można powiedzieć, że należy nie tylko stosować (właściwie dobraną) metodę wartościowania pracy, ale i dobre systemy ocen – pracy i pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.