Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jakie warunki musi spełniać franchisodawca

Firma, która posiada odpowiednie (spełniające powyższe wymagania) przedsięwzięcie i zdecydowała się na rozwój przez system franchisingowy w tym momencie może potrzebować pomocy specjalistów, którzy opracują i dostosują system do sprzedaży.

Franchisodawca musi dokładnie sprecyzować warunki, jakie musi spełnić biorca, aby wejść do sieci oraz z sukcesem prowadzić jednostkę. Powinien zostać określony profil fran- chisobiorcy oraz warunki techniczne niezbędne do rozpoczęcia działalności. Funkcjonowanie jednostek pilotażowych będzie niezwykle pomocne w kształtowaniu problemów organizacyjnych sieci, takich jak godziny otwarcia, rozkład natężenia usług i produkcji w czasie itp.

Ustalając warunki, jakie musi spełnić franchisobiorca, aby wejść do sieci, franchisodawca powinien wziąć pod uwagę cele perspektywiczne, jakie zamierza osiągnąć oraz swoje możliwości. Inaczej bowiem będzie ustalał warunki dawca, któremu zależy na zdobyciu nowego terytorialnie rynku, np. krajów Europy Wschodniej, inaczej dawca, który nie ma takiego celu. Pierwszy dostosuje swoje wymagania do możliwości lokalnych franchisobiorców, np. obniżając opłaty franchisingowe, drugi będzie czekał na takich biorców, którzy będą w stanie ponieść wcześniej określone koszty. Inaczej będzie budował pakiet franchisodawca, który łączy swój rozwój z rozwojem sieci, inaczej ten, który oprócz franchisingu stosuje inne rozwiązania strategiczne. Tak więc niektóre elementy finansowe standardów mogą różnić się terytorialnie czy zależeć od czasu trwania umowy franchisingowej. Inne będą niezmienne niezależnie od występujących czynników, np. organizacja firmy czy jakość świadczonych usług. Franchisodawca wraz ze swoimi ekspertami musi określić warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia:

– usytuowanie firmy:

– czy jest istotna lokalizacja firmy,

– jakie warunki musi spełniać lokalizacja: centrum miasta czy peryferie, w pobliżu drogi o specyficznych cechach, w pobliżu innych istotnych miejsc np. szkoły czy kościoła, ekskluzywnych sklepów,

– czy powinien być parking oraz inne elementy infrastruktury

– wymagania w stosunku do lokalu:

– powierzchnia, układu lokalu, wysokość,

– warunki przeciwpożarowe, warunki sanitarne itp.

– otoczenie: czynnik zależny od rodzaju prowadzonego przedsięwzięcia

– czynniki specyficzne, które mogą wystąpić zależnie od rodzaju przedsięwzięcia, np. konieczność specjalnie wzmocnionych stropów, wymogi dotyczące samochodów w przypadku usług u klienta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.