Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wprowadzanie na rynek nowych produktów

Znaczenie nowych produktów na rynku

Jednym z kierunków działań podejmowanych przy kształtowaniu strategii produktu jest rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek. Wraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz przyspieszoną ewolucją potrzeb konsumentów kierunek ten nabiera dużego znaczenia. Nowy produkt staje się ważnym składnikiem procesu zaspokajania potrzeb konsumenta oraz instrumentem działania umożliwiającym przedsiębiorstwu rozwój działalności i zwiększanie wyników ekonomicznych. Coraz większy udział w obrotach ogółem mają produkty, które przed kilkoma laty jeszcze nie istniały. Można przewidywać, że wiele istniejących dziś produktów zniknie z biegiem czasu z rynku, ustępując miejsca nowym produktom5.

Fragmentaryczne dane wskazują, że np. w USA ok. 50% ogólnych obrotów stanowi sprzedaż produktów, które przed 10 laty jeszcze nie istniały, a przewiduje się, że 80% obecnie istniejących produktów zniknie z rynku w ciągu najbliższych 10 lat. W samej tylko branży żywnościowej wprowadza się rocznie 6000 nowych produktów (w RFN ok. 1000). H. Meliert, Marketing. Einführung in die Absatzpolitik, Wiesbaden 1986, s. 361.

Nowy produkt może być rozpatrywany z punktu widzenia przed- Punkty siębiorstwa wytwórczego lub z punktu widzenia konsumenta. Produkt nowy rozpatrywany z punktu widzenia przedsiębiorstwa wytwórczego to przede wszystkim produkt o nowych produktu rozwiązaniach technicznych i technologicznych. O nowości produktu decydują nowe rozwiązania konstrukcyjne, zastosowanie nowych surowców, nowa technologia wytwarzania. Produkt taki może zaspokajać nowe potrzeby konsumenta lub zaspokajać w odmienny sposób potrzeby już istniejące, choć nie musi tego czynić. Te nowe rozwiązania mogą prowadzić do oszczędności surowca, pracy żywej itp., a więc do obniżenia kosztów wytwarzania. Wprowadzenie produktu na rynek nie musi więc oznaczać odmiennego niż dotychczas zaspokojenia istniejących lub nowych potrzeb.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.