Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zależności między elementami marketingu mix

Załóżmy, że w strategicznym planie marketingowym określono, że aby osiągnąć zyski, jakich domagają się udziałowcy firmy, należy sprzedać 5500 sztuk produktów w cenie 100 zł. Przewidywane przychody mają wynieść 550 000 zł. Menedżer marketingu wie jednak na podstawie badań, że rynek łatwiej zaakceptuje cenę 95 zl. Obniżka ta umożliwi szybszą rotację towarów w magazynie oraz realizację planu sprzedaży w ciągu 10-11 miesięcy, bez konieczności organizowania wyprzedaży pod koniec roku. Tak obniżona cena stanowi koszt, który zmniejsza – przynajmniej w założeniach – przychody. Budżet takiej operacji wyniesie 5 zł 5500 sztuk, czyli 27 500 zł.

Ten nieco uproszczony przykład przedstawia nam jedno z podejść w określaniu budżetów cenowych. W rzeczywistości wszystkie elementy marketingu mix są ze sobą sprzężone i nawzajem na siebie oddziałują.

Obserwując zależności między poszczególnymi instrumentami mieszanki marketingowej, można zauważyć, że punktem odniesienia jest produkt – jego typ, siła marki oraz cykl życia. Wywiera on bezpośredni wpływ na cenę, jaką można zaproponować. Typowi produktu powinien odpowiadać charakter dystrybucji (intensywna, selektywna, ekskluzywna). Cały system komunikacji marketingowej musi być podporządkowany celom, do których osiągnięcia służy konkretny produkt czy też marka (takim jak zwiększenie udziału w rynku, stopniowe wycofywanie z rynku, tworzenie wizerunku produktu).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.