Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

ZEWNĘTRZNY RYNEK PRACY CZ. II

Funkcja dochodowa zatrudnienia oddaje przede wszystkim „rację stanu” pracowników – ich interesy i najistotniejszy powód podejmowania zatrudnienia, to jest dążenie do uzyskiwania dochodów z pracy.

Funkcja społeczna zatrudnienia wyraża się w fakcie, iż motywacją dla podejmowania pracy zarobkowej nie są wyłącznie pobudki natury materialnej, ale również natury społecznej, gdyż człowiek jest istotą społeczną.

Praca pozwala na rozwój jednostek, społeczności i społeczeństw, a także na zaspokojenie ważnych potrzeb psychicznych człowieka: aktywności, użyteczności, uznania, poznania i poszerzenia granic własnych możliwości, rozwijających kontaktów z innymi ludźmi, współpracy, współdziałania, solidarności, bezpieczeństwa i wielu innych.

Jakkolwiek praca stanowi, używając słów Jana Pawła II, podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi, może ona, jak wiele innych rzeczy, nabierać cech „idei nadwartościowej”, działając zniewalająco i ograniczająco na człowieka, który jest kimś więcej niż tylko osobą pracującą. Patologicznym przejawem takiego zniewolenia jest pracoholizm oraz jego skrajna konsekwencja karoshi (śmierć z przepracowania). Sam termin powstał w Japonii, gdzie zjawisko karoshi stało się już problemem społecznym i gdzie dla przeciwdziałanianiu mu uruchamiać zaczęto specjalne programy rządowe.

Do pracoholizmu może prowadzić równie dobrze chciwość i kult „złotego cielca”, nadmierna i długotrwała eksploatacja ludzi w organizacji (szczególnie prowadzona pod bardziej dzisiaj wyrafinowanymi hasłami „pokonywania wyzwań”, „realizacji wspólnej misji” itp.), jak i ucieczka od indywidualnych, egzystencjonalnych problemów i lęków, często wypartych do podświadomości.

We współczesnej gospodarce rynkowej jest miejsce zarówno dla firm bardzo małych, jak i większych i bardzo dużych. Firmy małe i średnie powinny funkcjonować obok, nie zaś zamiast firm dużych i gigantów. Jedynym racjonalnym kryterium oceny sensowności ich istnienia jest efektywność, będąca funkcją zarówno jakości wypełniania określonej społecznej misji, jak i ogólnej gospodarności. Z punktu widzenia potrzeb rynku pracy (i przeciwdziałania bezrobociu) ogromna – i marnowana szansa – wiąże się z małymi firmami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.