Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zmniejszenie wysokości składek ubezpieczeń

Jedną z przyczyn wpływających na niski poziom zbieranej w Polsce składki ubezpieczeniowej jest zapewne mała – głównie pod względem cenowym – atrakcyjność poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Przy dość niskich przeciętnych dochodach większości gospodarstw domowych wydatki na ubezpieczenia w większości przypadków są traktowane jako zbędny luksus. Tym bardziej, że stanowią one bardzo ważną pozycję w budżecie domowym.

Na zmniejszenie wysokości składek ubezpieczeniowych niewątpliwie może mieć wpływ silna konkurencja pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami. Jednakże na polskim rynku struktura konkurencji wskazuje, że w przeliczeniu po kursie średnim 3,5 zł za 1 USD jest on w dużym stopniu opanowany przez 2 firmy w zakresie ubezpieczeń majątkowych (PZU, Warta) i trzy prowadzące ubezpieczenia na życie (PZU Życie, Commercial Union i Amplico Life). Pozostałe firmy, mimo że jest ich kilkadziesiąt, są jeszcze zbyt słabe, aby sprostać konkurencji ze strony tych największych. Chociaż w zestawieniach wykazuje się ponad pięćdziesiąt istniejących towarzystw, to wiele z nich jest jeszcze w fazie organizacji, a prawdziwą działalność operacyjną rozpocznie prawdopodobnie za kilka miesięcy. Taka struktura rynku niekorzystnie odbija się na klientach, którzy mimo pozornie szerokiej oferty produktowej mają do czynienia z wysokimi kosztami usług ubezpieczeniowych.

Poniższe zestawienie potwierdza, że struktura polskiego rynku ubezpieczeń znacznie odbiega od tego sytuacji na innych rynkach europejskich, co wpływa również na atrakcyjność oferty cenowej poszczególnych ubezpieczycieli (tabela 7.5).

W porównaniu z innymi krajami Europy okazuje się, że krajowy rynek ubezpieczeń jest stosunkowo mało konkurencyjny. Należy jednakże pamiętać, że przez długie dziesięciolecia nie było w Polsce równie sprzyjających warunków do rozwoju tego typu działalności, co na Zachodzie Europy. Mimo relatywnie słabych wyników okazuje się jednak, że fakt zaniedbania rozwoju tego działu gospodarki stwarza obecnie olbrzymią szansę do jego szybkiego rozwoju. Ponieważ występuje niedostatek kapitału krajowego, ubezpieczenia gospodarcze bardzo intensywnie rozwijają się wykorzystując głównie kapitał zagraniczny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.