Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Źródła i metody gromadzenia informacji w badaniach marketingowych

Źródła Informacje gromadzone w toku badań marketingowych mogą informacji pochodzić z tzw. źródeł wtórnych lub pierwotnych3. Wtórne źródła informacji obejmują te wszystkie źródła, które nie zostały opracowane z myślą o badanym problemie. Głównymi wtórnymi źródłami informacji są przede wszystkim publikacje organów państwowych, publikacje placówek naukowo- -badawczych, materiały wewnętrzne przedsiębiorstw, biuletyny agencji badań rynkowych itp.

Pierwotne źródła informacji obejmują te wszystkie źródła, które zostały przygotowane specjalnie do badania wybranego problemu. Głównymi pierwotnymi źródłami informacji są przede wszystkim studia empiryczne, np.:

– 1) obserwacja rynku

– 2) badania wykorzystujące kwestionariusze

– 3) eksperyment rynkowy.

W poszczególnych typach badań marketingowych4 mogą być wykorzystywane różne źródła informaqi. Podstawowe zależności w tym zakresie przedstawia tablica 6.2. Obserwacja Pierwszą z wymienionych metod badań pierwotnych jest obser- rynku wacja rynku. Metoda obserwacji stanowi jeden ze sposobów gromadzenia informacji o zjawiskach rynkowych. Wchodzi ona w skład grupy metod badań niewyczerpujących i jest zazwyczaj wykorzystywana w badaniach marketingowych wtedy, kiedy są spełnione trzy warunki:

– 1) badane zjawiska lub procesy mogą być przedmiotem obserwacji

– 2) badane zjawiska lub procesy powtarzają się relatywnie często

– 3) czas trwania obserwacji nie jest zbyt długi.

Obserwacja rynku nie może być traktowana jako metoda konkurująca z innymi metodami badań. Zazwyczaj jest ona stosowana jako wstępna lub uzupełniająca metoda analizy zjawisk rynkowych wchodzi wtedy w skład określonych kombinacji technik badawczych służących do gromadzenia pożądanych informaq’i. Odgrywa ona dominującą rolę na tle innych technik badawczych, gdy:

– jest jedyną techniką, która może być wykorzystana do zgromadzenia wiarygodnych informaqi

– relacje między wiarygodnością zgromadzonych informacji a kosztami badań uzasadniają jej preferowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.